Quy định về Sổ đỏ

05 quy định mới về 'sổ đỏ' áp dụng từ ngày 08/02/2021

05 quy định mới về 'sổ đỏ' áp dụng từ ngày 08/02/2021

1. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ Khoản 19 Điều 1 sửa đổi Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi,...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu